Korthorn
Sjm
Sdm65
Rdm1970
DL1970

Erfa-de4gamleracer.dk

Familiestambogen er en gennemgang af Lyngebesætningen.

Bogen baserer sig på den originale familiestambog, kontrolforeningsregnskabet, EDB udskrifter og andet materiale.

 

Bogen er en vigtig dokumentation af  afstamningen fra 1927 frem til idag.  Der er en gennegang af de tyre, der har været brugt i besætningen.

 

Bogen er skrevet af Frank Møller Fransen

 

 

Bogen kan købes hos Dansk Korthornsavlerforening. Prisen er kr. 300

Bogen giver et overblik over Kortegaardbesætningen, hvor besætningen er opdelt i familier, der er en historisk gennemgang af det Sortbrogede jyske Malkekvæg, hovedsageligt i områderne det nordlige Randers Amt, Aalborg Amt, Hjørring Amt og den vestlige del af Viborg Amt, de områder Kortegaardbesætningen stammer fra.

Bogen bidrager til opdelingen  i racekode 46 0g 47

 

Bogen er skrevet og udgivet af Frank Møller Fransen

 

Bogen kan købes ved bestilling på fmf@beefshorthorn.dk.

 

Pris kr. 300 + forsendelse

Katalog over de tyre, hvoraf der er sæd i Genbanken. Der er oplysninger om afstamning, beskrivelse, ydelsesoplysninger og resultater af afkomsprøver.

 

Kataloget er udarbejdet af Frank Møller Fransen.

Kataloget kan fåes ved henvendelse til Avlsudvalget for Rdm1970 hos Danske Husdyr.

Screeningsplanen er en gennemgang af de hundyr, der af Seges betegnes som 100 % Rdm. Planen danner grundlag for udvælgelsen af hundyr til det næste skridt i bevaringen af Rdm.

 

Planen er udarbejdet af Frank Møller Fransen.

Planen kan fåes ved henvendelse til Avlsudvalget for Rdm 1970 hos Danske Husdyr.

 

 

 

 

      Rdm.

 

Efteråret 2017

For 100 % renavl

Angler

Ayershire

Berner

Breitenburger

Durham

Holderness

Yorkshire

Ø - kvæg 1850

Korthorn

Sjm  ( kode 47 )

Sdm 65

Rdm 1970

DL 70

Ballum ko  1848

Kopholt,

Nordslevisk Race

Alm. Fynsk race 1870

Simmentaler

Siden er under opbygning

Copyright  Frank Møller Fransen.

E-mail: fmf@beefshorthorn.dk

 

 

 

 

      Korthorn

 

          2018

 

Klik ind på:

 

Www.nibio.no/nyheter/lovande-framtid-for-trua-kurasar.

 

Det er dejligt at se, når noget lykkes.