For 100 %

renavl.

Foreningen Lyngestammen er nu en realitet, der har været afholdt stiftende generalforsamling og undertegnede er valgt som formand.

 

Foreningens formålsparagraf er:

At bevare Lyngesttammen ren og at udbrede kendskabet til stammen.

 

Foreningens adresse er:

 

Lyngestammen

c/o.

Frank Møller Fransen

Gøttruprimmevej 52

9690 Fjerritslev

Tel. 9822 5923

       2345 8999

Mail: fmf@beefshorthorn.dk

 

Anmodning om medlemskab rettes til foreningen.

Nyheder.

Erfa-de4gamleracer.dk

Hvor er dialogen ?.

 

En opringning kan i mange tilfælde løse, ikke alle problemer, så dog nogle misforståelser.

 

Efter sigende er der indgivet en klage over udtagning af oocyter på Fyn Give koen. Rdm.

 

Fakta er:

 

Koen var slagtet på tidspunktet, man udtog oocyterne.

 

Da koen var slagtet på udtagningstidspunktet har det ingen betydning at koen var økologisk, hun var på tidspunktet for slagtningen ubehandlet.

 

Det er et strålende resultat, der er opnået, det burde anerkendes, men i stedet er det blevet mødt med en byge af spørgsmål.

 

Man kan ikke, med to brugbare embryoner, begynde med at holde et offentligt udbud, kostprisen overstiger langt  det beløb nogen er villig til at betale for et embryon.

 

Løsningen Avlsudvalget for Rdm har truffet er den rigtige i situationen, senere kan man, hvis der kommer flere skylninger, måske, udbyde embryoner til kostprisen, hvilket vil sige ca. kr. 4000 pr. stk, alt afhængig af antal brugbare embryoner.

 

Metoden er kostbar, derfor skal skylninger også have et formål og udvalget af dyr skal indskrænkes til de hundyr, der har en særlig avlmæssig værdi i de egenskaber, der ønskes fremmet.

 

Udbyttet ( afkommet ) efter skylninger skal derforuden også bidrage til diversiteten i genbanken og mindske indavlsgraden i populationen, ellers er det ” bare ” opformering, racen er endnu ikke i den situation, at alt skal bruges i avlen, derfor skal der ske et udvalg af avlsdyr, der tilgodeser racens avlsmål.

 

Derfor, brug nu telefonen, det gavner ikke avlen med klager, klager der blot fratager avlere lysten til at gøre en ekstra indsats.

 

I stedet for at klage, burde man

 

 

/ Frank

 

Men hvor er avlsprogrammet, der, uden fordyrende undersøgelser kan vise i hvilken retning,  skal søges, når de kommende donorkøer skal udvælges, det skal, for at være brugervenligt og letforståeligt, være enkelt og lige til at gå til.

Avlsudvalget har en meget stor opgave at løse, så opfordringen skal herfra være, bak op om udvalget og deres beslutninger, alt andet medfører bare endnu mere usikkerhed om hvilket mål der er med racen.

Erfa-de4gamleracer.dk