For 100 %

renavl.

Sortbroget jysk Malkerac,  Sjm

Tyr fra Kortegaardbesætningen.

Foto: Frank Møller Fransen

Hvorfor skal det vare så længe ?.

 

Som en del af det nuværende Bevaringsudvalgs kommissorium da det det tiltrådte for mere end 4 år siden, var en af de bundne opgaver at dele det jyske kvæg i racekode 46 og 47.

Racekode 47 skulle bestå af dyr fra Oregaard, Vestergaard og Kortegaard, resten skulle være racekode 46.

Aftalen mellem Bevaringsudvalget og Seges er lavet, pengene er bevilget, men nu er det som om kvægrepræsentanterne i Bevaringsudvalget træder vande, da aftalen med Seges blev lavet, var der enighed om kriterierne, så hvad man venter på er uforståeligt, medmindre der er kastet grus i maskinen. Det skulle ikke undre om, der var én eller flere af dem, der stemte for fremgangsmåden, nu stemmer imod.

 

Men hvorfor skal det vare så længe, aftalen med Seges blev lavet for mere end 2 år siden, striden om racerkoderne har varet i 20 år, der var en historisk mulighed for at afslutte diskussionen, men der sker intet.

Henvendelser til Bevaringsudvalget besvares med, at det er Kvægrepræsentanter i udvalget der skal vælge dyrene, men de er jo alle valgt af Danske Husdyr, så det kommer der ikke noget godt ud af, de stemmer jo som vinden blæser og desværre er vinden meget ustabil fra den kant.

 

Men Kære Formand for udvalget: Stop farcen, skær igennem, ellers går der 20 år mere med ørkesløs diskussion.

                               

                             Jeg går ud fra den indgåede aftale overholdes og at dyrene fra Kortegaard besætningen får førsteprioritet, det er i alle tilfælde dem, der er de mest originale.

 

 

Hvad Vestergaard besætningen angår, er der ikke tvivl om at besætningen er gammel, men de første registreringer, jeg kan finde er fra 1996, hvilket også svarer til de stamtavler, der fulgte med de tyre, der tidligere blev tappet i Holland. Hvis der findes yderligere oplysninger, er de mere end velkomne. Leo Kortegaard og andre har beskrevet besætningen i mere overordnede betragtninger, men ned på enkeltdyrsniveau kunne være ønskeligt, jeg vil på ingen måde forklejne Chr. Vestergaards arbejde, som jeg har stor respekt for,  for at bevare det jyske kvæg.

 

Besætningen på Oregaard indeholder, foruden de samme afstamninger som Kortegaardbesætningen, også afstamninger fra Bjerringbro og fra den såkaldte Morsø ko, disse to afstamninger er mere tvivlsom som værende Sortbroget jysk Malkekvæg, der er formodentlig også hollandsk afstamning deri, fænotypisk afviger de fra Kortegaard dyrene.

 

Der er blandt avlere af Kortegaard stammen enighed om at holde stammen ren, men også her er der enkelte,  der har valgt at blande dem, beklageligt, man forringer mulighederne derved.

 

Det er Erfa-de4gamleracers holdning at man holder stammerne adskilte, det andet er jo ” bare ” krydsningsavl uden mulighed for senere at holde stammerne adskilte og derved bevare de enkelte stammers særegenskaber.

 

/ Frank

Kortegaard ko.

Foto: Frank Møller Fransen

Erfa-de4gamleracer.dk

A. B. A. har i det sidste nummer af Danske Husdyrs blad et indlæg angående den forestående racekodedeling. Som en af dem der går ind for delingen, er der absolut ikke tale om en fejl eller om at jeg vil fortryde min beslutning om delingen. Beslutningen om at dele det jyske kvæg  er en del af Bevaringsudvalgets kommisorium.

 

Min største bekymring omkring det jyske kvæg er ikke indavl, som A.B.A. skriver, men min største bekymring er omkring dyrenes fænotype og om at det grå gen bør holdes ude af racen, som det er sket i Kortegaardbesætningen. Efter min bedste overbevisning hører Vesterbølle afstamningerne ikke hjemme i avlen med racekode 47.

 

A.B.A. var selv med til at beslutte delingen og gik ind for den løsning, vi fandt frem til, indrømmet ikke den ideelle løsning, men en løsning der er brugbar for avlerne og økonomisk forsvarlig.  Hvorfor man så her tre år efter begynder at vakle i beslutningen er for mig en gåde, beslutningen kunne for længst være ført ud i livet.

 

Nu har jeg deltaget i flere møder på området og jeg kan ikke genkende A.B.A.s udlægning af mødet i Korsør. Der er forskelle og der er fremmede racer i Vesterbølle, Karl Nielsen havde et ønske om at genskabe det jyske kvæg, som han kendte fra sin barndom, det har aldrig været påstået i de beretninger jeg har læst, at Vesterbølle bestod af en gammel race, man har altid været fremhævet stammen som en rekonstruktion af det jyske kvæg.

 

Ønsket fra avlerne af Vestergaard dyr er, så vidt jeg har forstået det, at man kan holde stammen ren, det samme gælder Oregaard og Kortegaard, ingen af avlerne har udtrykt ønske om at indlemme Vesterbølle i deres populationer.

 

Jeg fortryder på ingen måde min deltagelse i beslutningen om at dele populationerne, jeg ærgrer mig blot over, at det tager så lang tid at føre beslutningen ud i livet.

 

Som kvægrepræsentant burde A.B.A måske lytte til avlerne af de respektive populationer og vedstå sig den tidligere beslutning.

 

/ Frank

 

Hvis man læser Bruniche- Olsens rapport, er det tydeligt at der er forskelle mellem de enkelte populationer, tættest er Oregaard og Kortegaard på hinanden, men der er ingen relationer mellem disse og  Vesterbølle, Vestergaard placerer sig mellem disse.

Men også her mangler der, efter min opfattelse, skriftligt materiale, det kunne være en meget stor hjælp hvis der fandtes familiestambøger over de enkelte besætninger.

 

Man kan her ca. 130 år efter P. A. Mørkeberg indførte begrebet familiestambog ærgre sig over, at der i alle disse 4 besætninger mangler dokumentation over det udførte avlsarbejde. Mest  samlet dokumentation findes i Kortegaardbesætningen, dog mangler der også her en del.

                                                                                                                                                                                 

 

Text Box: Jysk sortbroget ko af passende størrelse, med et ædelt, fint hoved af passende størrelse emd fine horn, velansat hals med gode overgange fra hoved og til bov. Fast , velstillet bov, med tendens til lidt høj manke.
Udmærket dybde af bryst, med god ribbensrunding. En anelse slap og vommet underlinie. Lang velbåren, lidt ujævn og vigende ryg af god bredde.
Krydset langt og bredt med lidt høj halerod, god muskelfylde. Flade, lidt tilspidsede lår. Stærke lemmer, men med kroget og kohaset bagstilling. 
Velformet yver med passende lange patter.

Skuldehøjde 120 - 125 cm.
Vægt 450 - 550 kg.
Ydelse 3.000 - 4.000 kg. mælk
Ca. 3,8 - 4,0 % fedt
Text Box: Gad vide hvilke ingredienser Bevaringsudvalget mangler i deres syltekrukke, for at man kan træffe en beslutning , eller ender det i en ørkesløs rundbordssamtale.

I har det hele, det skal ” bare ” blandes på den rigtige måde

Der sker åbenbart intet med hensyn til delingen af det jyske kvæg. 

 

Var diskussionen vigtigere end resultatet, der er noget der tyder derpå, det er beskæmmende at man nu har brugt langt over 30 år på ingenting.

 

Man kan kun gisne om, hvem der har en interesse i, at delingen ikke skal effektueres.

Familiestambogen over Kortegaardbesætningen skal, for at være et effektivt middel i avlen, opdateres snarest, der ligger, i systemet,  mange værdifulde oplysninger om unikke dyr, der kan bruges i avlen.

 

Men der skal ikke gå yderlig 30 år.

 Det er efterhånden gået op for mig, at det ikke er delingen af populationen i racekode 46 og 47 der har haft den store interesse, det er og har åbenbart altid været diskussionen op til delingen, der har været det vigtigste og ikke så meget resultatet.

 

Man mener åbenbart at det er ligitimt at bryde indgåede aftaler

 

Jeg kan blot konstatere at det har været skønne spildte kræfter og spild af penge at udgive Stambogen over Kortegaardbesætningen.

 

Avlerne, der deltog i møderne omkring racekode 47 deltog, for enkeltes vedkommende, åbenbart med det ene formål at ” stikke en kæp i hjulet, for den løsning, man havde efterlyst i 30 år, ikke for at bidrage med en anden løsning, men ene og alene for at forhindre gennemførelsen af den aftale man selv havde argumenteret for.

 

Forløbet illustrerer glimrende hvilke vanskeligheder bevaringsavlen har.

 

Og så var det oven i købet en bunden del af Bevaringsudvalgets kommissorium, da udvalget tiltrådte i 2014. 

 

At Landbrugsstyrelsen så vælger at udskifte sekretæren og andre på området, uden at give et bud på det videre forløb, virker lidt som om man ikke tager avlerne alvorligt.

Desværre mangler der en samlet oversigt over de tyre, der er til rådighed over i Genbanken, Bevaringsudvalget burde, i kraft af statsbevillingerne på området, for længst have udgivet en samlet oversigt over tyrene i racekode 46 og 47. Tyrene i racekode 47 kan ses i Kortegaardbogen, men det er for meget at forlange at folk skal betale for at få oplysningerne, på den anden side er det ikke rimeligt at private skal betale for at distribuere oplysninger ud til at avleren, som tilfældet er med Kortegaardbogen.

 

For nye avlere kan området være ” lidt ” forvirrende at dykke ned  i.

 

/ Frank 

Erfa-de4gamleracer.dk