Text Box: Erfa-de4gamleracer.dk

For 100 % renavl.

Sortbroget dansk Malkerace, Sdm. 

Så lykkedes det alligevel Danske Husdyr at køre Avlsudvalget for Sdm65 trætte, ikke ved for meget arbejde, men ved totalt at ignorere avlsudvalget, tilbyde dem at låne deres egne penge og nu sidst at nedlægge udvalget pga. manglende aktiviteter. Så er der mange avlsudvalg der skulle nedlægges, jeg har ikke hørt fra Avlsudvalget for Korthorn uden en enkelt gang, hvor man, som sædvanligt, holdt et møde i Vorbasse området, der må være lokaler andre steder.

Avlsudvalget for Rdm ligeså, hverken jeg eller andre har hørt fra udvalget, men de skal måske også nedlægges, hvis man følger de nye vedtægter, nedlægger man med tiden alle udvalg og dermed også hovedbestyrelsens bedste bidragydere.

Erfa-de4gamleracer.dk

Sdm65 har, i årene 2013 - 2016, midvirket til en forøgelse af formuen i Avlsudvalget for jysk Kvæg og Sdm65 med ca. kr. 20.000, alligevel nægter man at overføre beløbet eller dele heraf til det nye avlsudvalg for Sdm65. Man har ” tilbudt ” dem et lån på kr. 5.000 af deres egne penge.

Det er da ikke en måde at hjælpe et nyt avlsudvalg  igang på.

Pengene er udbetalt af Bevaringsudvalget i årene 2013 - 2014 og burde pr. automatik følge racen, da det nye udvalg blev vedtaget på generalforsamlingen.

Fremgangsmåden er uforskammet over dem, der arbejder med racen og en hån mod retfærdigheden.