For 100 %

renavl.

Debat

Erfa-de4gamleracer.dk

                                            Hvor er debatten ?.

 

Spørgsmål rettet til den eller de foreninger, der vitterligt har fået bevillinger på området og som, efter min opfattelse, er forpligtiget til at orientere ALLE avlere, forbliver ubesvarede eller  bliver besvaret med et, nærmest svinsk -, eller i bedste fald intetsigende svar. Det bliver i langt de fleste tilfælde personangreb, hvor sagligheden forsvinder, det er alene personen man går efter.

 

Men hvor er debatten på området, forsøg på at rejse en debat, bliver hurtigt skudt ned eller drejet i retning af personangreb. Debatten forsvinder i samme tempo som dyrene, hvad kom der så af det: INGENTING.

 

Jeg håber på  mere indhold i debatten, der bør være en fri og uhæmmet debat på området om:

 

Hvordan får vi flere avlere ?.

 

Hvordan forbedrer man økonomien i bevaringsarbejdet ?.

 

Hvordan finansierer man projekter ?.

 

Hvilke dyr skal med i avlen ?. Spøgsmålet burde, efter 30 års avlsarbejde med de gamle racer være overflødig, men er desværre højaktuelt, der er stadig for mange dyr med udokumenteret afstamning.

 

Hvad er op og ned  vi, når vi snakker eksteriør ?.

 

Hvad med de avlere, der er uden for foreningerne, hvor henvender de sig ?.

 

Får vi ” valuta ” for støttekronerne ?.

 

Men spørgsmålene forbliver ubesvarede, desværre. Min bekymring er at ingen kan svare på spørgsmålene.

 

Så tilbage til indledningen: Hvor er debatten !.

 

/ Frank

I det sidste referat fra januar mødet i Bevaringsudvalget kan man læse, at Bevaringsudvalget kun ønsker én forening for hver race. Ja, det er da meget godt, men den forening Bevaringsudvalget har valgt,  kan der stilles store spørgsmålstegn ved deres kompetencer og de når jo ikke ud til avlerne, hvor er foreningen i debatten om økonomien i bevaringsavlen, hvor er man i debatten om krydsninger i avlen, hvor er man i debatten om finansiering af projekter, og jeg kan blive ved.

 

Det hjælper ikke alverden at man sidder døv, stum og tavs og troner ved enden af bordet.

 

Udviklingen i bevaringsavlen er dyster læsning, besætninger forsvinder stille og roligt, hvad venter man på, at Holger Danske skal vågne, så kommer vi squ til at vente længe, meget længe, jeg er bange for at alle dyrene er forsvundet inden da.

 

De seneste år har avlen i et vist omfang været styret af afsætningen, ikke i den store stil, men afsætningen har været styret af gourmetkokkenes lyst til at prøve noget nyt, ikke fordi der er noget forkert i at prøve noget nyt, men det er ødelæggende for avlen, hvis snart den art, snart den anden er på mode.

Avlsarbejde er en langsom proces der ikke kan halse bagefter andres lyst til noget nyt.

 

Vi kan også i samme referat se, at afsætningen af de sortbrogede grise halter, jamen det er da ikke så længe siden samme repræsentant proklamerede at alt kan sælges, så er spørgsmålet bare: HVOR ?. 

 

Formanden for Udvalget opfordres til at finde skeen og tage den i den anden hånd, udviklingen halter og er præget af at samme forening tilsyneladende har eneret på at mene alt omkring de gamle dyreracer.

 

Nu har vi som bekendt foreningsfrihed i dette forjættede land, så udvalget bestemmer på ingen måde om der skal være 1 eller for den sags skyld 10 foreninger på området, det afgørende må være at avlen gavnes og det uanset hvem der står bag.

 

Udvalget opfordres til at fremlægge de publikationer og planer for avlsarbejdet, der er udgivet på området.

Danske Husdyr har jo eneret, så må det også komme derfra, og da man får offentlige midler, må man være forpligtiget til at informere alle, medlem eller ej.

 

Jeg går ud fra at Bevaringsudvalget er til for alle avlere og er neutrale i deres arbejde, og det gælder ALLE repræsentanter, også dem er er medlem af  Danske Husdyr.

 

Jeg kan sagtens tilslutte mig tanken om én forening pr. race, men jeg kan ikke tilslutte mig tanken om én familie til alle racer.

 

/ Frank

 

 

Var / er de mange krydsninger,  manglende respekt for afstamningsoplysninger og dokumentation i bevaringsavlen, ved at tage livet af de gamle racer ?.

 

Blev der ” godkendt ” for mange dyr med manglende afstamningsoplysninger helt fra begyndelsen og hvem har ansvaret for de godkendelser ?.

 

Var der indbygget en meget stor risiko for fiasko eller måtte projekt bevaring ikke blive en succes.

 

Jeg undrer mig stadig over, hvorfor vi ikke er kommet længere, som jeg tidligere har skrevet om, er der og har der været penge nok, men succesen udebliver, vi roder stadig rundt i krydsninger, manglende dokumentationer og ikke racerene tilskudsberettigede dyr, hvorfor ?.

 

Alle burde være enige om at bevare racerene dyr.

 

Alle burde være enige om at stambogssystemet skal respekteres.

 

Alle burde være enige om at krydsninger ikke hører hjemme i avlen.

 

Men det er man ikke, hvorfor, er for mig en gåde.

 

Der er brugt millioner af kroner på undersøgelser, vi ved mere om racerne, end vi nogensinde har vidst, men vi ved desværre meget lidt om det gamle håndværk, der hedder avlsarbejde, alt vores viden til trods.

 

Er kløften mellem Bevaringsudvalget og avlerne blevet for stor, er kommunikationen gået tabt i den elektroniske mølle eller er interessen ” bare ” ikke til stede ?.

 

/ Frank

 

Har de mere end 100 mill. kroner  der er brugt indtil nu været en dårlig investering ?.

Erfa-de4gamleracer.dk